لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
161 آموزشگاه تئاتروبازیگری 150000 ریال
162 آموزشگاه تعمیر موبایل 150000 ریال
163 آموزشگاه تعمیرات دوربین عکاسی و فیلمبرداری 150000 ریال
164 آموزشگاه تعمیرلوازم گازسوز 150000 ریال
165 آموزشگاه چرم دوزی 150000 ریال
166 آموزشگاه حسابداری 150000 ریال
167 آموزشگاه خوشنویسی و نقاشی 150000 ریال
168 آموزشگاه خیاطی زنانه 150000 ریال
169 آموزشگاه خیاطی مردانه 150000 ریال
170 آموزشگاه درسی 150000 ریال
171 آموزشگاه رانندگی زنانه و مردانه 150000 ریال
172 آموزشگاه رستوران داری وکافی شاپ 150000 ریال
173 آموزشگاه زبان 150000 ریال
174 آموزشگاه شیرینی پزی و نان های حجیم 150000 ریال
175 آموزشگاه صنایع دستی 150000 ریال
176 آموزشگاه طراحی و نقشه کشی معماری و صنعتی 150000 ریال
177 آموزشگاه عکاسی و فیلم برداری 150000 ریال
178 آموزشگاه قالی بافی 150000 ریال
179 آموزشگاه کارگردانی و فیلم نامه نویسی 150000 ریال
180 آموزشگاه کامپیوتر 150000 ریال