لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
361 اعلام و اطفاء حریق 50000 ریال
362 اقامتگاه ها 0 ریال
363 اماکن وبقاع متبرکه 1 ریال
364 امدادخودروسبک 50000 ریال
365 امدادخودروسنگین 50000 ریال
366 امورمالیاتی 50000 ریال
367 انبارداری کالا 50000 ریال
368 انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران 120000 ریال
369 انجمن جت اسکی و جت بت 150000 ریال
370 انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین المللی 120000 ریال
371 انجمن سینمای جوانان ایران 200000 ریال
372 انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 150000 ریال
373 انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب 120000 ریال
374 انجمن صنایع نساجی ایران 120000 ریال
375 انجمن صنفی آرد سازان ایران 120000 ریال
376 انجمن صنفی آزمایشگاههای معتمد محیط زیست 120000 ریال
377 انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای 120000 ریال
378 انجمن صنفی انبوه سازان مسکن 120000 ریال
379 انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی 120000 ریال
380 انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی 120000 ریال