لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
41 آماده بکار تایپیست 30000 ریال
42 آماده بکار تحصیلدار 30000 ریال
43 آماده بکار تراشکار، فرزکار 30000 ریال
44 آماده بکار تراشکارو فرزکار 30000 ریال
45 آماده بکار ترمزسازانواع خودروسبک 30000 ریال
46 آماده بکار ترمزسازانواع خودروسنگین 30000 ریال
47 آماده بکار ترمزسازخودرو سبک و سنگین 30000 ریال
48 آماده بکار تشک دوز، حلاج و پنبه زن 30000 ریال
49 آماده بکار تعمیر لوازم گازسوز 30000 ریال
50 آماده بکار تعمیرات باسکول و دستگاه های توزین 30000 ریال
51 آماده بکار تعمیرات بیسیم  و لوازم جانبی 30000 ریال
52 آماده بکار تعمیرکار ماشین آلات سنگین  راه وساختمان 30000 ریال
53 آماده بکار تعمیرکاراستارت ودینام خودرو سبک 30000 ریال
54 آماده بکار تعمیرکاراستارت ودینام خودرو سنگین 30000 ریال
55 آماده بکار تعمیرکارانواع آیفون تصویری 30000 ریال
56 آماده بکار تعمیرکارانواع هاردیسک 30000 ریال
57 آماده بکار تعمیرکارگیربکس ودیفرانسیل خودروسبک 30000 ریال
58 آماده بکار تعمیرکارگیربکس ودیفرانسیل خودروسنگین 30000 ریال
59 آماده بکار تعمیرکارمبلمان 30000 ریال
60 آماده بکار تعمیرکارموتورسیکلت 30000 ریال