لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
221 اتحادیه شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه 120000 ریال
222 اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران 120000 ریال
223 اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ 120000 ریال
224 اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز 120000 ریال
225 اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران 120000 ریال
226 اتحادیه صنایع آلو مینیوم 120000 ریال
227 اتحادیه صنایع فلزی، پروفیل و آهن سازان 120000 ریال
228 اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران 120000 ریال
229 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران 120000 ریال
230 اتحادیه صنف آهن آلات و لوله و لوازم بهداشتی 120000 ریال
231 اتحادیه صنف ایمنی، کلاه و لوازم آتش نشانی 120000 ریال
232 اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و کافی شاپ 120000 ریال
233 اتحادیه صنف پلاستیک و ملامین و مشمع 120000 ریال
234 اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه فروشان 120000 ریال
235 اتحادیه صنف پیله و ابریشم کشان 120000 ریال
236 اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان 120000 ریال
237 اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان 120000 ریال
238 اتحادیه صنف دفاترسنگبری 120000 ریال
239 اتحادیه صنف رایانه وماشین های اداری 120000 ریال
240 اتحادیه صنف عایق های رطوبتی ساختمان 120000 ریال