لیست نمایندگان

ردیف نام نام خانوادگی استان شهر تلفن همراه آدرس
1 حمید رضائی جنید آباد خراسان رضوی مشهد 05136629623 09358771953 قاسم آباد-بين شاهد 43و45-پلاك 297
2 سید احسان یثربی نایینی خراسان رضوی تربت حیدریه 05152299603 09154059301 دانشگاه تربت حیدریه
3 مجید گل پنبه اشگذری خراسان رضوی مشهد 05134226438 09157004850 مشهد
4 مجید گل پنبه اشگذری خراسان رضوی طرقبه 05134226438 09157004850 خيابان امام رضا (ع)