لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
261 اتحادیه مرغداران گوشتی 120000 ریال
262 اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی 120000 ریال
263 اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران 120000 ریال
264 اتحادیه مرکزی مرغداران ایران 120000 ریال
265 اتحادیه نانوایان 120000 ریال
266 اتحادیه و تعاونیهای مصرف فرهنگیان 120000 ریال
267 اتحادیه وارد کنندگان دارو 120000 ریال
268 اتحادیه ها ، سندیکاها، احزاب و تشکلها 0 ریال
269 اتحادیه های فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و ساعت 120000 ریال
270 اتوبوس درون شهری 35000 ریال
271 اتوماسیون صنعتی 100000 ریال
272 اجاره آپارتمان 10000 ریال
273 اجاره انبار،سوله و سالن 10000 ریال
274 اجاره انواع بالابرو دستگاه آلات وابسته ساختمانی 50000 ریال
275 اجاره باغ 10000 ریال
276 اجاره باغچه 10000 ریال
277 اجاره دامداری و دامپروری 10000 ریال
278 اجاره کارخانه و کارگاه 20000 ریال
279 اجاره مغازه و غرفه 10000 ریال
280 اجاره منزل ویلایی 10000 ریال