لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
101 آماده بکار طلا ساز 30000 ریال
102 آماده بکار عکاس و فیلمبردار 30000 ریال
103 آماده بکار عینک ساز 30000 ریال
104 آماده بکار غواص 30000 ریال
105 آماده بکار فروشنده 30000 ریال
106 آماده بکار قالیباف 30000 ریال
107 آماده بکار قناد 30000 ریال
108 آماده بکار کارپرداز 30000 ریال
109 آماده بکار کارشناس صنایع غذایی 30000 ریال
110 آماده بکار کارشناس و کارشناس ارشد 30000 ریال
111 آماده بکار کارگرساده رستوران 30000 ریال
112 آماده بکار کارگرماهر 30000 ریال
113 آماده بکار کارمند اداری 30000 ریال
114 آماده بکار گچکار، شومینه کار 30000 ریال
115 آماده بکار گل فروش 30000 ریال
116 آماده بکار لوله کشی تاسیسات 30000 ریال
117 آماده بکار لوله کشی گاز ساختمان 30000 ریال
118 آماده بکار ماشین آلات ساختمانی وراهسازی 30000 ریال
119 آماده بکار ماهیگیر 30000 ریال
120 آماده بکار مجسمه ساز 30000 ریال