لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
121 آماده بکار مدرس و مربی 30000 ریال
122 آماده بکار مدیر رستوران ودیگرامور 30000 ریال
123 آماده بکار مدیرومدیریت 30000 ریال
124 آماده بکار مدیرهتل و دیگرامور 30000 ریال
125 آماده بکار مسگر 30000 ریال
126 آماده بکار مشاوراملاک 30000 ریال
127 آماده بکار مکانیک انواع خودروهای سبک 30000 ریال
128 آماده بکار مکانیک خودروهای سنگین 30000 ریال
129 آماده بکار ملوان کشتی 30000 ریال
130 آماده بکار منبت کار 30000 ریال
131 آماده بکار منشی 30000 ریال
132 آماده بکار مونتاژکار 30000 ریال
133 آماده بکار مهندس 30000 ریال
134 آماده بکار مهندس مخابرات وسیستم های ماهواره ای 30000 ریال
135 آماده بکار ناخدا 30000 ریال
136 آماده بکار نبات وآبنبات ساز 30000 ریال
137 آماده بکار نجار کابینت و ام دی اف 30000 ریال
138 آماده بکار نصاب دستگاه های تصفیه آب وهوا 30000 ریال
139 آماده بکار نصاب سانترال 30000 ریال
140 آماده بکار نقاش خودرو سبک وسنگین 30000 ریال