لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
81 آماده بکار راننده ماشین آلات راهسازی و ساختمانی 30000 ریال
82 آماده بکار روی انواع قایق و کشتی 30000 ریال
83 آماده بکار ساخت انواع قالب چدن وآلومینیومی 30000 ریال
84 آماده بکار سازنده کانال کولرو بخاری 30000 ریال
85 آماده بکار ساعت ساز 30000 ریال
86 آماده بکار سپرسازانواع خودرو 30000 ریال
87 آماده بکار سرایدار و نگهبان 30000 ریال
88 آماده بکار سفال گر 30000 ریال
89 آماده بکار سماورسازوچراغ ساز 30000 ریال
90 آماده بکار سنگ کارساختمانی 30000 ریال
91 آماده بکار سیخ گیرکباب وکباب پز 30000 ریال
92 آماده بکار سیم پیچ و دینام ساز 30000 ریال
93 آماده بکار سیمکش خودروهای خارجی سبک 30000 ریال
94 آماده بکار سیمکش خودروهای داخلی سبک 30000 ریال
95 آماده بکار شاطروخمیرگیر 30000 ریال
96 آماده بکار شیرینی پز 30000 ریال
97 آماده بکار شیشه بری، سکوریت 30000 ریال
98 آماده بکار صافکارخودروهای سبک و سنگین 30000 ریال
99 آماده بکار صندوقدار 30000 ریال
100 آماده بکار طراح و گرافیست 30000 ریال