لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
21 آماده بکار آرایشگر زن 30000 ریال
22 آماده بکار آرایشگرمرد 30000 ریال
23 آماده بکار آشپزایرانی، فرنگی 30000 ریال
24 آماده بکار آشپزکشتی 30000 ریال
25 آماده بکار آهنگر و فنرسازخودرو سبک و سنگین 30000 ریال
26 آماده بکار اگزوزسازانواع خودرو 30000 ریال
27 آماده بکار انباردار 30000 ریال
28 آماده بکار ایزولاسیون کار 30000 ریال
29 آماده بکار بازاریاب 30000 ریال
30 آماده بکار بازاریاب تلفنی آقا وخانم 30000 ریال
31 آماده بکار بازاریاب حضوری آقاوخانم 30000 ریال
32 آماده بکار بازاریاب خارجی 30000 ریال
33 آماده بکار بازنشسته 30000 ریال
34 آماده بکار بازیگر 30000 ریال
35 آماده بکار باغبان و سرایدار 30000 ریال
36 آماده بکار برقکار ساختمان 30000 ریال
37 آماده بکار برنجکار 30000 ریال
38 آماده بکار پزشک دارو ساز 30000 ریال
39 آماده بکار پلوس سازانواع خودرو 30000 ریال
40 آماده بکار پمپ بنزین گازوگازوئیل 30000 ریال