لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
661 بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 150000 ریال
662 بنیاد مسکن 150000 ریال
663 بنیاد مشاوره ایران 150000 ریال
664 بنیاد ملی مد و لباس اسلامی 150000 ریال
665 بنیاد ملی نخبگان 150000 ریال
666 بنیاد نهج البلاغه 150000 ریال
667 بنیادآزادی ورشدورشد وآبادانی ایران 150000 ریال
668 بنیادحفظ آثاردفاع مقدس 150000 ریال
669 بنیادمادر 150000 ریال
670 بنیادها 250000 ریال
671 بنیادهای فرهنگی وهنری 150000 ریال
672 بنیادهای گوناگون 150000 ریال
673 بوفه،کیوسک،دکه 50000 ریال
674 بیسیم و لوازم جانبی 50000 ریال
675 بیمارستان ها 150000 ریال
676 بیمه آرمان 100000 ریال
677 بیمه آسماری 100000 ریال
678 بیمه آسیا 100000 ریال
679 بیمه اتکایی امین 100000 ریال
680 بیمه اتکایی ایرانیان 100000 ریال