لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
641 بنیاد ابوعلی سینا 150000 ریال
642 بنیاد اموربیماری های خاص 150000 ریال
643 بنیاد ایران شناسی 150000 ریال
644 بنیاد برکت 150000 ریال
645 بنیاد بیماری های نادر 150000 ریال
646 بنیاد بین المللی امداد و نجات 150000 ریال
647 بنیاد تعاون ناجا 150000 ریال
648 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 150000 ریال
649 بنیاد خیریه 150000 ریال
650 بنیاد دانشنامه جهان اسلام 150000 ریال
651 بنیاد رشد و توسعه رسانه های دینی برتر 150000 ریال
652 بنیاد سینمایی 150000 ریال
653 بنیاد سینمایی فارابی 200000 ریال
654 بنیاد شهید و امورایثارگران 200000 ریال
655 بنیاد علمی بازی های رایانه ای 150000 ریال
656 بنیاد علوی 150000 ریال
657 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) 150000 ریال
658 بنیاد فرهنگی رضوی 150000 ریال
659 بنیاد فرهنگی هنری رودکی 150000 ریال
660 بنیاد کودک 150000 ریال