لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
621 بانک قوامین 250000 ریال
622 بانک کارآفرین 250000 ریال
623 بانک کشاورزی 250000 ریال
624 بانک گردشگری 250000 ریال
625 بانک مرکزی جمهوری اسلامی 250000 ریال
626 بانک مسکن 250000 ریال
627 بانک ملت 250000 ریال
628 بانک ملی ایران 250000 ریال
629 بانک ها 0 ریال
630 بانک های خصوصی 0 ریال
631 بانک های دولتی 0 ریال
632 بتن قالب 50000 ریال
633 بخشداری 100000 ریال
634 بدلیجات 50000 ریال
635 برش و خم کاری آهن آلات 70000 ریال
636 برق صنعتی 70000 ریال
637 برنامه نویسی و طراحی سایت 50000 ریال
638 بنا استادکار، معمار 30000 ریال
639 بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی 200000 ریال
640 بنیاد 15 خرداد 200000 ریال