لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
561 انواع مینی لودر 60000 ریال
562 انواع مینی لودرچند منظوره 60000 ریال
563 انواع نفتکش 300000 ریال
564 انواع نیروگاه ها 300000 ریال
565 انواع نیسان پیکاپ 15000 ریال
566 انواع نیسان تینا 15000 ریال
567 انواع نیسان قشقایی 15000 ریال
568 انواع وانت پیکان باردو 15000 ریال
569 انواع وانت شوکا 15000 ریال
570 انواع وانت کاپرا 15000 ریال
571 انواع وانت مزدا 15000 ریال
572 انواع وانت نیسان 15000 ریال
573 انواع ولوو 25000 ریال
574 انواع ولوو سنگین 35000 ریال
575 انواع ون 15000 ریال
576 انواع هوندا 25000 ریال
577 انواع هیوندا ی سنتنیال 25000 ریال
578 انواع هیوندای آزرا 25000 ریال
579 انواع هیوندای آوانته 15000 ریال
580 انواع هیوندای توسان 25000 ریال