لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
521 انواع فینیشربتن 60000 ریال
522 انواع کابریولت 25000 ریال
523 انواع کارخانه آسفالت سیار 60000 ریال
524 انواع کامپکتور 30000 ریال
525 انواع کامیون 35000 ریال
526 انواع کامیون اسکانیا 35000 ریال
527 انواع کامیون باری 35000 ریال
528 انواع کامیون کشنده سنگین 35000 ریال
529 انواع کامیون ماک 35000 ریال
530 انواع کشتی باربری 150000 ریال
531 انواع کشتی مسافربری 150000 ریال
532 انواع کمپرسی 35000 ریال
533 انواع کیا اپتیما 25000 ریال
534 انواع کیا اپیروس 25000 ریال
535 انواع کیا اسپورتیج 25000 ریال
536 انواع کیا سراتو 25000 ریال
537 انواع کیا سورنتو 25000 ریال
538 انواع کیا کادنزا 25000 ریال
539 انواع کیا کارنز 25000 ریال
540 انواع کیا موهاوی 25000 ریال