لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
441 انواع بازیافت سرد 35000 ریال
442 انواع بالابر تلسکوپی 40000 ریال
443 انواع بکهولودر 60000 ریال
444 انواع بلبرینگ خودروهای سبک وسنگین 50000 ریال
445 انواع بلدوزر 60000 ریال
446 انواع بلدوزر چرخ زنجیری 60000 ریال
447 انواع بلدوزر معدنی 60000 ریال
448 انواع بنت لی 25000 ریال
449 انواع بنز 25000 ریال
450 انواع بنزسنگین 35000 ریال
451 انواع بوگاتی 25000 ریال
452 انواع بی ام دبلیو 25000 ریال
453 انواع بیل مکانیکی 60000 ریال
454 انواع بیل مکانیکی چرخ زنجیری 60000 ریال
455 انواع پارس تندر 15000 ریال
456 انواع پاژن 15000 ریال
457 انواع پرادو جی ایکس 25000 ریال
458 انواع پراید 15000 ریال
459 انواع پروتون 15000 ریال
460 انواع پژو 207 15000 ریال