لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
421 انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 120000 ریال
422 انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی 120000 ریال
423 انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز 120000 ریال
424 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران 120000 ریال
425 انجمن صنفی و صنعتی صنایع گلوکز, نشاسته و مشتقات 120000 ریال
426 انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران 120000 ریال
427 انجمن مشاوران مدیریت ایران 120000 ریال
428 انجمن مهندسین جوش ایران 120000 ریال
429 انگشترسازی 50000 ریال
430 انواع آئودی 25000 ریال
431 انواع آسفالت تراش 60000 ریال
432 انواع آلفارومئو 25000 ریال
433 انواع اتوبوس بین شهری 35000 ریال
434 انواع اتوبوس درون شهری دو کابین 35000 ریال
435 انواع اسکید لودر 60000 ریال
436 انواع ام جی 25000 ریال
437 انواع ام وی ام هاچ بک و صندوقدار 15000 ریال
438 انواع اوپل 25000 ریال
439 انواع ایزولاسیون کاری 50000 ریال
440 انواع ایسوزو سنگین 35000 ریال