لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
401 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران 120000 ریال
402 انجمن صنفی صنایع سلولزی بهداشتی ایران 120000 ریال
403 انجمن صنفی صنعت تایر ایران 120000 ریال
404 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران 120000 ریال
405 انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری 120000 ریال
406 انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 120000 ریال
407 انجمن صنفی کارفرمایان تصفیه کنندگان شکرخام 120000 ریال
408 انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران 120000 ریال
409 انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 120000 ریال
410 انجمن صنفی کارفرمایی خدمات انرژی 120000 ریال
411 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق 120000 ریال
412 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز 120000 ریال
413 انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی 120000 ریال
414 انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران 120000 ریال
415 انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور 120000 ریال
416 انجمن صنفی گویندگان جوان 120000 ریال
417 انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 120000 ریال
418 انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی 120000 ریال
419 انجمن صنفی مترجمان ایران 120000 ریال
420 انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی 120000 ریال