لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
381 انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی 120000 ریال
382 انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه 120000 ریال
383 انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک 120000 ریال
384 انجمن صنفی تولید کنندگان وسائل سنجش و توزین 120000 ریال
385 انجمن صنفی تولیدکنندگان اتانول ایران 120000 ریال
386 انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن 120000 ریال
387 انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران 120000 ریال
388 انجمن صنفی داروسازان ایران 120000 ریال
389 انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری 120000 ریال
390 انجمن صنفی راهنمایان گردشگری 120000 ریال
391 انجمن صنفی زنان ناشر 120000 ریال
392 انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی برقی 120000 ریال
393 انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی 120000 ریال
394 انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات 120000 ریال
395 انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران 120000 ریال
396 انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو 120000 ریال
397 انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب 120000 ریال
398 انجمن صنفی صادرکنندگانخدمات فنی مهندسی 120000 ریال
399 انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات 120000 ریال
400 انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران 120000 ریال