لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
2201 نقشه کشی و طراحی صنعتی 150000 ریال
2202 نگارخانه ها 150000 ریال
2203 نگهداری کودک و سالمند 150000 ریال
2204 نماکارسنگ و سرامیک 30000 ریال
2205 نمایشگاه خودرو های سبک 50000 ریال
2206 نمایشگاه خودرو های سنگین 50000 ریال
2207 نمایشگاه خودروهای سبک و سنگین 50000 ریال
2208 نمایندگی ها و تعمیرگاه های اتوبوس 100000 ریال
2209 نمایندگی ها و تعمیرگاه های بنزسنگین 100000 ریال
2210 نمایندگی ها و تعمیرگاه های سایپا دیزل سنگین 100000 ریال
2211 نمایندگی ها و تعمیرگاه های آئودی 100000 ریال
2212 نمایندگی ها و تعمیرگاه های آلفارومئو 100000 ریال
2213 نمایندگی ها و تعمیرگاه های اسکانیا 100000 ریال
2214 نمایندگی ها و تعمیرگاه های ام وی ام و مدیران خودرو 100000 ریال
2215 نمایندگی ها و تعمیرگاه های ایران خودرو 100000 ریال
2216 نمایندگی ها و تعمیرگاه های بنت لی 100000 ریال
2217 نمایندگی ها و تعمیرگاه های بنز 100000 ریال
2218 نمایندگی ها و تعمیرگاه های بوگاتی 100000 ریال
2219 نمایندگی ها و تعمیرگاه های پورشه 100000 ریال
2220 نمایندگی ها و تعمیرگاه های جگوار 100000 ریال