لیست مشاغل و تعرفه های مربوطه

ردیف عنوان شغل تعرفه
2101 مناقصه ها 20000 ریال
2102 منبت کاری 50000 ریال
2103 مواد اولیه فرش و موکت 50000 ریال
2104 مواد پروتیئنی سوسیس و کالباس 50000 ریال
2105 مواد ضایعات صنعتی 50000 ریال
2106 مواد غذایی و پروتئینی 0 ریال
2107 موارد املاک 10000 ریال
2108 موزه ها 250000 ریال
2109 موسسات اعزام دانشجو 150000 ریال
2110 موسسات تحقیقات علوم شیلات 200000 ریال
2111 موسسات فرهنگی و هنری 150000 ریال
2112 موسسات مالی و اعتباری 200000 ریال
2113 موسسه آموزش از راه دور 200000 ریال
2114 موسسه اعتباری ریحانه گسترمشیز 200000 ریال
2115 موسسه اعتباری آرمان 200000 ریال
2116 موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان 200000 ریال
2117 موسسه اعتباری توسعه 200000 ریال
2118 موسسه اعتباری ثامن الائمه 200000 ریال
2119 موسسه اعتباری ثامن الحجج (ع) 200000 ریال
2120 موسسه اعتباری صالحین 200000 ریال